مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
: 3043
: 7
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: مژگان حدادیان, شادرخ سیروس
کلیدواژه ها : رشد رواني حركتي - عقب ماندگي ذهنی - طرفی شدن كاركردي نيمكرههاي مغز - غلبه طرفی مغز
: 4371
: 14
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: فاطمه شهنام, حسین کلارستقی, شایسته مهدی نژادیانی, مونا فرهادی, مهدیه کرداری, آزیتا کوچمشکی
کلیدواژه ها :
: 9317
: 0
: 0
ایندکس شده در :